Bernmarkens Kennel

Välkommen !                             
Du har kommit till Birgitta Sjögestam Qvarnströms hemsida.
Har en liten uppfödning på raserna
Berner Sennen
Dansk/Svensk gårdshund                                         
 

Kontakta mig på mobil 0732771313

bernmarkenskennel@hotmail.com 

Vessigebro

  Sidan är uppdaterad 22 10 18